วิธีการประเมินราคาบ้านและที่ดินด้วยวิธีเทียบราคาตลาด (Market Approach)

โดยปกติเวลาคนส่วนใหญ่จะทำการตั้งราคาในการซื้อหรือขายบ้านก็จะให้ราคาตามทรัพย์ข้างเคียง วิธีนี้คือพื้นฐานของการประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีเปรียบเทียบตลาดก็ตรงตามชื่อคือการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่เราสนใจกับทรัพย์สินลักษณะเดียวกันในบริเวณโดยรอบทรัพย์นั้น โดยวิธีประเมินราคาด้วยการเปรียบเทียบราคาตลาดก็ประกอบด้วยวิธีย่อยอีก 4 วิธี ได้แก่   วิธีเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Comparison) วิธีการเปรียบเทียบโดยตรงสามารถทำได้โดยนำข้อมูลทรัพย์เปรียบเทียบมาเทียบกันโดยตรง ดังตัวอย่างด้านล่าง ทรัพย์ที่สนใจ ทรัพย์ที่ 1 ทรัพย์ที่ 2 ราคา X = ไม่ทราบ 500 450 จำนวนห้องนอน 3 3 1 จำนวนห้องน้ำ 2 1 2   กำหนดตัวแปร a คือราคาที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับห้องนอน 1 ห้อง กำหนดตัวแปร b คือราคาที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับห้องน้ำ 1 ห้อง จะได้สมการ           3a + 1b = 500 เป็นสมการของทรัพย์ที่ 1 และจะได้สมการ     1a + 2b …

วิธีการประเมินราคาบ้านและที่ดินด้วยวิธีเทียบราคาตลาด (Market Approach) Read More »