อัพเดทอัตราดอกเบี้ย MRR ของแต่ละธนาคารประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2566

หลังจากที่ กนง. (คณะกรรมการนโยบายการเงิน) ได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 ต่อปีเป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี ในวันที่ 31 พ.ค. 2566 ทำให้ธนาคารแต่ละแห่งต้องทำการปรับขึ้นดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rate) ตาม ๆ กันในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งก็มีการประกาศออกมาดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ปรับดอกเบี้ย MRR เป็น 7.05 % ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566

(ดูประกาศธนาคารกสิกรไทยคลิกเลย)

ธนาคารกรุงไทย ปรับดอกเบี้ย MRR เป็น 7.32 % ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566

(ดูประกาศธนาคารกรุงไทยคลิกเลย)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับดอกเบี้ย MRR เป็น 7.05 % ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566

(ดูประกาศธนาคารไทยพาณิชย์คลิกเลย)

ธนาคารกรุงศรี ปรับดอกเบี้ย MRR เป็น 7.15 % ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566

(ดูประกาศธนาคารกรุงศรีคลิกเลย)

ธนาคาร UOB ปรับดอกเบี้ย MRR เป็น 8.55 % ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566

(ดูประกาศธนาคาร UOB คลิกเลย)

ธนาคาร Land & House ปรับดอกเบี้ย MRR เป็น 8.55 % ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566

(ดูประกาศธนาคาร Land & House คลิกเลย)

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้บ้านที่อยู่ในช่วงลอยตัวต้องแบกรับภาระมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้น จึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกันต่อไป

 

บทความโดย

ภากรณ์ ชูศรี นักเขียนออนไลน์ของ The HEIM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top